Pre každý den s upraveným jedálničkom

Pre šport

Špeciálne programy

Aký vybrať program?

Priobjednajte si

Pre každý deň s upraveným jedálničkom

Pre šport

Špeciálne programy

Aký vybrať program?

Priobjednajte si

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Zdravé stravování s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice, PSČ 696 62, IČ: 292 92 069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71602 pro chlazené meníčka

 
Zdravé stravování - příprava pokrmů

I. Předmět reklamačního řádu

 1. Tento reklamační řád vydává společnost Zdravé stravování s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 978, Strážnice, PSČ 696 62, IČ: 292 92 069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71602 (dále jen „prodávající“) v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále v souladu s ust. §13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Účelem tohoto reklamačního řádu je informovat kupujícího – spotřebitele (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží (chlazených meníček vyrobených dle individuální poptávky kupujícího) s důrazem na rychlé a správné vyřizování reklamací.

II. Vady zboží

 1. Kupující má právo reklamovat takové vady, které se objeví na zboží v době určené pro jeho spotřebu. Tato doba je vyznačena na krabičce zboží slovy spotřebujte do s uvedením konkrétního datumu. Po této době použitelnosti již nemá být zboží konzumováno, protože již nelze zaručit jeho bezpečnost a zdravotní nezávadnost.
 1. Vadou zboží je zejména: nedodání zboží; dodání zboží, které se neshoduje s dohodnutým složením, programem či variantou; senzorické vady zboží - chuť, vzhled, vůně. Za vady zboží nejsou považovány vlastnosti zboží, které nevyhovují kupujícímu z důvodu jeho individuální preference (množství soli, koření atd.), pokud tyto zjevně nevybočují z obvyklé míry receptury.
 1. Vadou zboží nejsou takové vady, které vznikly na zboží po jeho předání kupujícímu, když za předání zboží se má v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího i předání tzv. „pověšením na kliku.“ Vadou zboží zejména nejsou takové vady, které vznikly tím, že kupující nedodržel podmínky pro skladování, které jsou uvedeny na štítku zboží.

III. Uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně e-mailem na adresu: reklamace@zdravestravovani.cz, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději v den spotřeby zboží.
 1. Kupující je povinen v reklamaci specifikovat vytýkanou vadu zboží a dále reklamaci doložit fotografiemi: kódu na žluté tašce, ve které bylo zboží dodáno; krabičky se štítkem, ve které bylo zboží zabaleno; případně samotného zboží, pokud jde o vadu zboží, kterou lze takto zdokumentovat.
 1. Kupující má právo na výměnu vadného zboží za bezvadné (tj. za zboží stejného programu a varianty) či na vrácení kupní ceny vadného zboží.
 1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace kupující požaduje.

IV. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající o uplatněné reklamaci rozhodne ihned, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména fotografie či specifikaci vady, prodlužuje se tato lhůta do doby, než kupující doplní prodávajícímu chybějící podklady a informace.
 1. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 1. V případě, že je kupujícím požadována výměna vadného zboží za bezvadné, dohodne se prodávající s kupujícím, kdy má být toto zboží kupujícímu zavezeno. Náhradní bezvadné zboží však není možné doručit kupujícímu dříve než za tři pracovní dny, když toto bude pro kupujícího čerstvě vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že náhradní zboží nebude totožné receptury, ale bude odpovídat danému aktuálnímu jídelníčku.
 1. V případě, že je kupujícím požadováno vrácení kupní ceny vadného zboží, vystaví prodávající na vrácenou kupní cenu dobropis a vrátí kupujícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na kupujícím sdělený účet.
 1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.
 1. Pokud není kupující s vyřízením reklamace spokojen, může se v rámci řízení o mimosoudním řešení obrátit na ČOI.

 

Ve Strážnici, dne 8.2.2023

 

Nenechajte si ujsť najdôležitejšie novinky o Zdravom stravovaní

Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.

Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.

 

Facebook Zdravého stravováníFacebook Zdravého stravování

+420 517 070 333Po-Št:  8:00-17:00
Pi:       8:00-16:00
Ne:       12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)

info@zdravestravovanie.sk


Informácie o našej krabičkovej diéte

O Zdravém stravování


Copyright ©2024 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio